تاخیر در پرداخت حقوق بیمه بیکاری

 لسان سپهر با سلام ! من بیمه بیکاری دریافت می کنم . گویا ماه پیش بازرس آمده و من نبودم . به شعبه مراجعه کردم و فرمی پر کردم که بازرس بیاید و بعد از یک ماه بازرس آمد و من بودم ولی متاسفانه حقوق من هنوز  واریز  نشده است .  نه این ماه نه ماه گذشته)معمولا بین  ۱۵ تا ۲۰ هر ماه واریز می کنند)چون حقوق ۲ تا از همکارانم واریز شده است . آیا باز هم به شعبه مراجعه کنم؟ چون با این وضع گرانی همین حقوق هم اگر قطع شه تو زندگی من خیلی به مشکل می خورم . ممنون ؟ نه کمی دیرتر پرداخت می شود و با هم پرداخت می شود . ابتدای آبان ماه مجددا به شعبه بیمه مراجعه کنید . لیست را در همان زمان ها می بندند . 

نظرات