شکایت به دیوان عدالت اداری از اداره کار

 آفاق عباسی : سلام ! من سه سال در یک کارگاه تولیدی کار می کردم که بیمه هم بودم . پارسال عذر من را خواستند و من را بیرون کردند . من بیمه شکایت کردم که هم بیمه بیکاری بگیرم هم سنوات ! اول رای به نفع من دادند ، اما طرف مقابل درخواست بررسی مجدد داد که دفعه دوم درخواست من رد شد . بعد از آن من به دیوان عالی کشور رفتم و آنجا دوباره اقدام کردم . ولی از پارسال دیگه خبری نشد . می خواستم بدانم الان باید چکار کنم و چطور پیگیری کنم ؟ در ضمن من 56 سال دارم  و از پارسال هم بیکار هستمممنونم از اینکه وقت می گذارید ؟ اگر رای اداره کارتان قطعی می شد شما نباید به دیوان عالی شکایت می کردید بلکه باید به دیوان عدالت اداری شکایت می کردید . اگر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اید به هر حال به شما جواب می دهند . بهتر است مستقیم به دیوان مراجعه کرده و پیگیر رایتان باشید . آراء دیوان در بعضی مواقع به صورت غیابی بررسی و صادر می شود .

نظرات