درصد کسر حق بیمه

 A A : ببخشید من درست متوجه شدم ؟ اگر ماه رو سی روزه در نظر بگیریم و فرد داری دو فرزند باشد و حق سنوات ۵۱ هزار باشد . جمع کل حقوق و مزایا و حق اولاد می شود ۱ میلیون و ۵۶۳ هزار تومان .  حالا سی درصد این مبلغ(شامل پایه حقوق و بن خوار بار و حق مسکن و سنوات و حق اولاد) می شود  بیمه ؟  یعنی ۴۶۷ هزار تومان ؟ یعنی کل آیتم ها محاسبه شده و سی در صد کل آیتم ها با حقوق می شود بیمه ؟ و بنده باید ۷ درصد از ۱ میلیون و ۵۶۳ هزار را از حقوق شخص کم کنم ؟ دقیقا . تمامی موارد فوق مشمول کسر حق بیمه است . 23 درصد را خودتان باید بپردازید و 7 درصد را کارفرما

نظرات