اعتراض شرکت بیمه به رای دادگاه

 جهان جعفری : ممنونم پاسخ دادید اما من هنوز جوابم را نگرفتم ! سوالم این است که هنوز رای دادگاه نیومده بیمه طلب گرافی کرده است . اما اونا مفقود شدند ، پرونده هم به مرحله رای رسیده است ! آیا الان که رای صادرنشده بیمه می تواند به محض آمدن رای بدوی اعتراض بزند بگه باید کارشناس بیمه باید گرافی هارا رویت کند ؟! ببخشید من شمارو باسوالم خسته کردم ؟ اصلا ربطی به بیمه ندارد و این موضوع صرفا در صلاحیت پزشکی قانونی است . این مورد از مواردی نیست که بیمه بتواند روی آن اعتراض کند .

نظرات