عدم پرداخت حقوق طبق قانون کار

 فرهاد : من ۲ سال هست جایی سرایدار هستم و حقوق ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می کنند و بیمه هم نیستم . آیا شکایت بکنم یا نه با تشکر ؟ این موضوع در اختیار خودتان است . اگر مدرک دارید می توانید شکایت کنید . توصیه می کنم مدارک داشته باشید و هر وقت نخواستید آنجا کار کنید شکایت کنید . 

نظرات