پرداخت بیمه اختیاری به صورت 15 روزه

 شاهوردی : با سلام حق بیمه اینجانب برای 15 روز در ماه توسط کارفرما پرداخت می شود . آیا می توانم مابقی حق بیمه را خودم به صورت بیمه اختیاری یا حرف و مشاغل آزاد پرداخت کنم ؟ بله می توانید . مشکل خاصی ندارد .البته معمولا در این زمینه ها شعبه تامین اجتماعی ، بیمه اختیاری را پیشنهاد می دهد.

جدیدتر قدیمی تر