دیه سوختگی درجه 3

 علی : پشت دو دستم و روی پبشانی و دماغ و زیر چانه و دو گونه چپ و راستم سوخته شده با انفجار گاز درجه۳ ! پزشک من نوشته ۵ درصد سوختگی با لکه های صورت به صورت دائمی جایش می ماند . چقدر دیه برایم صادر می شود ؟  اگر همین باشد بستگی به میزان لکه های صورت دارد . بابت سوختگی 7.5 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 20 میلیون و 250 هزار تومان . بابت علائم ان بستگی به میزان آن دارد . از 1 درصد به بالا . هر درصد دیه هم معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان می شود.

نظرات