آیا قرارداد 89 روزه قانونی است ؟

 ابوالفضل مومنی : با سلام  طرح طبقه بندی مشاغل آیا همان پایه سنوات است ؟ تفاوت قرارداد ۸۹ روزه با قرارداد یک ساله در چیست ؟

·         طرح طبقه بندی مشاغل ارتباطی با پایه سنوات ندارد . پایه سنوات باید به حقوق تمامی کارگران اضافه شود (اگر حداقل 1 سال سابقه داشته باشند) چه طرح طبقه بندی اجرا شده باشد چه اجرا نشده نباشد .

·         ما چیزی به نام قرارداد 89 روزه در قانون کار نداریم . قرارداد حداقل باید یک ساله باشد و یا تا پایان سال باشد . البته این روزها چنین قراردادهایی منعقد می شود و کسی هم جلوگیری نمی کند.

نظرات