معاینات اولیه بیمه حرف و مشاغل آزاد

 محمدرضا  : سلام من از بهزیستی معرفی شدم تامین اجتماعی برای بیمه ! قبلا ۱۲ درصد بودم اما الان شدم ۱۴ درصد و ازم هیچ آزمایشی نگرفتند و همونجا همون لحظه به ۱۴ درصد تغییر دادند و امضاها را جمع کردم . همانجا امضا مدیر های تامین اجتماعی منطورمه چرا بدون آزمایش شدم ۱۴ درصد ؟ و سوال دوم آیا بعد ها نمی زنند زیرش بگویند چرا آزمایش ندادی؟ و آزمایش تو پرونده نیست ؟ نیازی به دادن آزمایش در بیمه حرف و مشاغل 12 درصد و 14 درصد نیست چون این بیمه ازکارافتادگی ندارد و آزمایشات برای ازکارافتادگی است . اگر 18 درصد بودید مطمئنا شما را برای انجام معاینات و آزمایشات می فرستادند.

جدیدتر قدیمی تر