بیمه اختیاری بهتر است یا بیمه اجباری ؟

 نسرن بیاتی : بنده قالیباف هستم . اگه بصورت خویش فرما بیمه تامین اجتماعی باشم خوبه یا کارفرما بیمه ام کند ؟ کارفرما بمه کند از نوع بیمه اجباری خواهد بود و مزایای بیشتری دارد مانند بیمه بیکاری ، کمک هزینه ایام بیکاری و زایمان و ...

جدیدتر قدیمی تر