شکایت بابت حقوق قدیم از کارفرما

 بهزاد علمی  : با سلام حدود دو سال و نیم برای یک شرکت کار کردم و دارای معوقات زیادی بابت حقوق و مزایای شغلی هستم . پس از شکایت و گذراندن مراحل مختلف از جمله هیات تشخیص و هیات حل اختلاف دیدم که می گویند فقط به مطالبات سال آخرت رسیدگی می شود و بخاطر وحدت رویه مطالبات مربوط به سال اولت اصلا بررسی نمی شود با وجود اینکه با این کار حدود ده میلیون تومان ضرر می کنم . چاره چیست ؟ حق چنین کاری را ندارند . اگر چنین کاری کردند حتما به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

جدیدتر قدیمی تر