عدم پرداخت حقوق توسط کارفرما

 سهیل الماسی : با سلام ! من در تاریخ ۱۰/۱/۹۶در فروشگاهی شروع به کار کردم که از ساعت ۶ صبح تا ۱شب کار می کردم با حقوقی مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰هزار تومان . قرار داد هم نوشتم که بیمه  ، عیدی ، اضافه کاری و اضافه حقوق داشت . بعد از مدت یک سال و پنج ماه اخراجم کرد که بیمه نشدم و هیچ یک از شرطهای بالا هم دریافت نکزدم .  ۵ ماه حقوق هم طلب داشتم که گفت باید برویم ثبت اقرار نامه امضا کنی تا حقوقت را بدهم  .قبول نکردم و شکایت کردم در اداره کار گفت که کارگرم برای من ۴ ماه بیشتر کار نکرده است . فقط برای چهار ماه رای صادر شد ولی اعتراض زدم و ابلاغیه برای شش ماه بعد دادند . به نظر شما نتیجه چه خواهد شد و من باید چکار کنم ؟  باید مدارک مکتوب داشته باشید . چه مدرکی دارید ؟ ظاهرا تنها پرینت حساب است که البته بابت ماه هایی که حقوق نگرفته اید آن را هم ندارید . اگر مدرک مکتوب نداشته باشید به جایی نمی رسید . به شعبه بیمه مراجعه کنید ببینید اسم تان در بازرسی های بیمه نیامده است.

نظرات