آیا سهام داشتن مشکلی برای بازنشستگی تامین اجتماعی به وجود می آورد ؟

 رزاقی : اینجانب سهامدار و عضو هیات مدیره یک شرکت خصوصی هستم . درضمن حق امضا هم دارم و دارای 18سال سابقه . قصد دارم با 20 سال و 20 روز حقوق بازنشسته شوم که فرمودید چون ازاعضا هستم نمی شود . اگر ازلیست بیمه ی شرکت خودمون ترک کار بخورم و درلیست بیمه ی شرکت دیگری بعنوان کارمند باشم بازهم به مشکل برخواهم خورد؟ و یا اینکه باید ازعضویت هیات مدیره بیرون آمده و یکسال آخر فقط سهامدار و کارمند باشم امکان دارد ؟ سهامدار هیچ شرکتی نباید باشید . اگر عضو هیات مدیره موظف باشید و شرح وظایف تعریف شده داشته باشید و حقوق بگیر هم باشید مشکلی ندارد.

نظرات