شکایت از کارفرما بدون مدارک کافی

 مجیدی با سلام خدمت کارشناس محترم ! بنده ۳ساله در یک مجموعه ورزشی بصورت ۲۴ساعته بدون مرخصی بعنوان نیروی فنی و کارگر خدماتی و نگهبان کارمی کنم . در این ۲۴ساعت فقط شب حدود ۵ یا ۶ ساعت می خوابم . ۳ سال پیش که دراین باشگاه شروع بکارکردم حقوقم ۸۰۰،۰۰۰ تومان بود . بعد از حدود یکسال حقوقم ۹۰۰،۰۰۰ تومان شد . کارفرما دید کارم زیاده بهم گفت می خواهی یکنفر کمکی بیار بهت ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان می دهم .

 از این مبلغ خودت هرچقدر دلت خواست بهش بده ! من هم که خیلی خسته بودم قبول کردم . یک نفرآوردم بهش ماهیانه ۸۰۰،۰۰۰ تومان حقوق می دادم و ۴۰۰،۰۰۰تومان برای خودم می ماند . البته سمتم بعنوان مدیرداخلی بوداماحقوقم ماهیانه ۴۰۰،۰۰۰تومان بود تا اینکه بعداز حدود هشت ماه نیروی کمکیم رفت دوباره تنها شدم و اکنون هفت ماهه حقوقم ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان شده است .

 در این ۳سال باتمام وجودم کار کردم و باشگاه رو به بهترین شکل حراست و حفاظت و نظافت و حتی کارهای فنی درصورت خرابی خودم تعمیرکردم . بقول کارفرما و دیگر دوستان بعنوان آچارفرانسه هستم . در این مدت ۳سال هیچگونه پاداش ،مزایا و بیمه دریافت نکردم . فقط یکبار ۲۰۰،۰۰۰ تومان عیدی بهم داد و دیگرهیچ . درضمن دراین مدت هیچگونه قرارداد یا فیش حقوقی با این کارفرما ندارم و حتی هیچگونه ضمانتنامه ای هم به کارفرما ندادم یعنی نخواستند و اگر با این شرایط تاحالا ادامه دادم فقط بخاطر وعده هایی بود که بهم داده بود یعنی قرار بود باشگاه جدید بگیره و بنده را بعنوان مدیرباشگاه تعیین کند که الان حدود هشت ماه است باشگاه جدیدگرفته و اکنون بنده به عنوان همان سمت قبلی یعنی خدمات بایک مدیر جدید کار می کنم  .

 کارفرمابدون دلیل ۱۵روزپیش یک نیروی خدماتی بجای بنده آورده و به مدیرم گفته بنده را اخراج کند و من هم وسایل هایم را جمع کردم و می خواهم بروم پی کارم  ! امشب مدیرم بهم پیشنهاد کرد که بابت حق وحقوقم ازکارفرماشکایت کنم . کارشناس محترم بخاطرهمین مزاحمتان شدم ! اگرامکان دارد لطفا راهنماییم کنید .بنده دراین مدت فقط همین اندک حقوق را می گرفتم ؟! حالا بنظر شما چطوری می توانم شکایت کنم که تمام حقم رابگیرم ! البته تا حالا هیچ برگه ای را بعنوان تسویه حساب امضا نکردم و بابت این مدت کارم هم مدیراینجا و کلی آدم شاهدهستند که بنده ۳سال پیش این کارفرما به این شکلی که عرض کردم کار کردم...باتشکرفراوان ؟

1.     از حسابتان پرینت بگیرید و با همان به اداره کار شکایت کنید و درخواست حداقل حقوق برای 3 سال ، اضافه کاری ، عیدی ، پاداش ، حقو اولاد ، بن خواروبار و حق مسکن کنید .

2.     مدارک تان کم است . حتما درخواست دهید از محل کارتان بازرسی به عمل آید 

3.     احتمال موفقیت تان زیاد است .

نظرات