دوره انتظار بیمه تامین اجتماعی

 مسعود خانی : من قصد دارم رباط صلیبی زانویم را عمل کنم . سوالم این است که باید چه مدتی بیمه تامین اجتماعی پرداخت کنم که هزینه عمل به حداقل برسد ؟  مدت زمان خاصی نمی خواهد چون تامین اجتماعی دوره انتظار ندارد با این حال توصیه می کنم حداقل 3 ماه پرداخت کنید. البته شنیده ام تازگیها برای بیمه های خویش فرما در این زمینه محدودیت های مشخصی قرار داده شده است.

نظرات