درخواست احتساب مشاغل سخت و زیان آور برای کمک بهیار

 سلام ببخشید من کمک بهیار هستم. با سابقه ۲۱ سال  و۵۷ سالم است.  برای سختی کار دیوان شکایت کردم.  دیوان به بهانه های مختلف رد کرده  و حکم قطعی داده است.  گفتند که یک بار دیگر می توانید درخواست بدید  با هر وکیلی  مشاوره کردم  نتیجه نگرفتم.  خواهشمندم مرا راهنمایی کنید با سپاس؟

یعنی سختی کارتان در اداره کار تایید نشده است و به دیوان هم شکایت کرده اید نتیجه نداشته است.چه کسی گفته است یک بار دیگر می توانید درخواست دهید و در چه زمینه ای ؟ دقیق تر توضیح دهید تا بتوانم به شما کمک کنم.


نظرات