مقصر تصادف در دنده عقب

 ملحه طالعی : ما در یک کوچه بن بست ال مانند سکونت داریم که انتهای کوچه حدوا ۴_۵متر بیشتر نیست و پهنای کوچه ۶ متر است که منزل ما در انتهای بن بست قرار داره . همیشه برای خارج شدن از کوچه مجبوریم دنده عقب از کوچه خارج بشویم . دیروز موقعی که می خواستم بیرون بروم آینه ها را کنترل کردم و همین که دنده عقب گرفتم همسایه به سرعت وارد کوچه شد و سپر عقب سمت راننده به درب جلو سمت شاگرد ماشین برخورد کرد و این در حالیه که موقع دنده عقب گرفتن مسیر من مثلا به سمت شمال شرق بود و او از سمت شمال غرب وارد کوچه شد و کوچه به نحوی است که به خاطر ال مانند بودنش اصلا دید ندارد . می خواستم ببینم در این مورد هم مقصر کسی است که با دنده عقب حرکت می کند ؟ اینگونه نمی توان نظر داد و باید کروکی کشیده شده را دید . به نظرم حداقل 50 درصد شما مقصرید .

نظرات