پرینت حساب برای اثبات کارکرد

 محمدحسین فرشادفر : بنده  سال پیش در شرکتی در حوزه فن آوری اطلاعات مشغول به کار بودم . قراردادی نداشتم و از سال دوم حق بیمه برایم پرداخت گردید . برای سال اول پرینت حساب های خودم را در اختیار دارم . پرینت حساب هایم به صورتی است که که ماهیانه به یکی از کارت هایم (2 کارت دارم) مبلغی با مقدار تقریبا یکسان پرداخت شده است این پرداخت ها از حساب های مختلف بوده است  و همگی حساب های شخصی هستند نه حساب های شرکت. صاحب آن حساب ها در بعضی موارد مدیر فعلی شرکت است و در بعضی موارد خیر !  آیا با پرینت حساب می توانم کارکردم را ثابت کنم یا نه ؟ پرداخت ها اگر از حساب شرکت باشد بهترین حالت است و قطعا کارکرد شما اثبات می گردد . اگر از حساب مدیرعامل باشد نیز معمولا با کمی تاخیر مورد تائید قرار می گیرند و مدرک مناسبی هستند . اما اگر از طرف افراد دیگر باشد ممکن است همیشه به نتیجه نرسید و بستگی به نظر اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف دارد.

جدیدتر قدیمی تر