محاسبه مستمری بازنشستگی

 رامین شریفیان  : با   سلام    ! می خواستم   بدانم  در قانون بازنشستگی  تامین اجتماعی    چند سال آخر در پرداخت حق بیمه تاثیری دارد ؟ با قانون فعلی میانگین 2 سال آخر برای مستمری محاسبه می شود . البته احتمالا به زودی به 5 سال تغییر می کند .

نظرات