شکایت از کارفرما به علت عدم پرداخت حقوق

 محمدی : سلام بنده به مدت 2 سال در شرکتی مشغول به کار بودم و بابت عدم پرداخت حقوق سه ماه آخر و عیدی و سنوات شکایت کردم . با توجه به اینکه شرکت از ما بابت پرداخت حقوق برگ کاغذی را امضا می گرفت که در آن قید شده بود که عیدی و سنوات هم با حقوق پرداخت می گردد ،اداره کار حکم به عدم پرداخت عیدی وسنوات داده و فقط حقوق سه ماهه آخر را مد نظر قرار داده است .جالب که سوتی های زیادی در فیشی که ما امضا می کردیم وجود داشت و من گفته بودم که این فیش ها به زور از ما گرفته می شد وگرنه باید بیکار می شدیم . حتی پارسال یکی از کارگرها که همین فیش ها از ایشون گرفته شده بود شکایت کرد ولی نتیجه گرفت و شرکت محکوم به پرداخت عیدی و سنوات شد.حال با این وضعیت بنده به حکم اعتراض بزنم ؟نتیجه داره یا روندش طولانیه ؟ به نظر من اعتراض کنید . در شهری مثل میانه با یک اداره کار و تعداد کارگاه های کم روند بررسی پرونده سریع خواهد بود . باید پرینتی از دریافتی هایتان ارائه کنید و ثابت کنید عیدی و سنوات در آن نیامده است .

نظرات