دیه جراحت لب

 سینا رحمدل : با سلام ! در نامه پزشکی قانونی نوشته :

1.     جراحت(دامیه) در سمت چپ لب بالا

2.     تورم خفیف دربینی با ارش دو دهم درصد دیه کامل مشهود است که در اثر اصابت جسم سخت حادث گردیده است. مبلغ دیه چقدر می باشد . با تشکر ! البته بالای سمت چپ لب سه بخیه با نخ شماره پنج خورده است ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     2 درصد دیه دارد معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

2.     0.2 درصد دیه دارد معادل 540 هزار تومان

3.     بخیه ارش ندارد . جراحت مرتبط با آن ارش دارد .

جدیدتر قدیمی تر