مبلغ غرامت نقص عضو تامین اجتماعی

 الناز احمدی : سلام وقت شما بخير ! مطابق اين برگه چه مبلغي را بيمه واريز مي كند ؟ غرامت نقص عضو تعلق می گیرد که بستگی به سابقه تان و حق بیمه پرداختی دارد و اینگونه نمی توان گفت . 36 برابر مستمری ازکارافتادگی کلی ضربدر 20 درصد می شود . باید بگوئید چند سال سابقه داشته اید و میانگین پرداخت حق بیمه تان براساس چه دستمزدی در 2 سال آخر بوده است .

جدیدتر قدیمی تر