محاسبه آنلاین دیه

 عیسی جمالی  : سلام مبلغ دیه با این درصدها چقدر می شود : ۲درصد و۱ صدم  و ۳ دهم درصد . ۱/۵ هزار و ۳ هزارم و ۱/۵درصد و نیم درصد و نیم درصد و ۱/۵هزارم و ۱/۵هزارم و ۲۵ صدم درصد . ممنون می شوم اگر لطف کنید محاسبه کنید به نرخ ۹۸ . ضمنا حادثه در ماه حرام سال پیش بوده و الان حکم صادر شده است ؟

1.     دیه ماه حرام برای غیر از فوت فرقی با دیه عادی ندارد .

2.     2.1 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 670 هزار تومان به نرخ دیه سال 98

3.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان به نرخ دیه سال 98

4.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان به نرخ دیه سال 98

5.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان به نرخ دیه سال 98

6.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان به نرخ دیه سال 98

7.     0.25 درصد دیه کامل معادل 675 هزار تومان به نرخ دیه سال 98

جدیدتر قدیمی تر