دیه تکه تکه شدن استخوان

 پناه : خيلى ممنون ازلطف شما ! واقعا شرمنده مي كنيد .استاد عزيز مي شود ديه من را با نرخ ديه ٩٨ حساب كنيد . من سال ٩٧ هم به شما زحمت دادم  ؟ با این شرایط اگر بیمه شوید نمی توانید بابت معلولیت فوق درخواست ازکارافتادگی دهید . ولی بابت خدمات دیگر مشکل نخواهید داشت.

1.     بابت شکستگی چند تکه ای استخوان های درشت نی و نازک نی مجموعا 26.66 درصد دیه کامل تعلق می گیرد معادل 71 میلیون و 982 هزار تومان به نرخ دیه سال 98

2.     بابت شکستگی استخوان ران چپ 8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان به نرخ دیه سال 98

3.     بابت شکستگی استخوان کف دست 1.6 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 320 هزار تومان به نرخ دیه سال 98

4.     بابت جراحت دامیه کف دست 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان به نرخ دیه سال 98

5.     بابت جراحت دامیه انگشت دوم  0.2 درصد دیه کامل معادل 540 هزار تومان

6.     مطابق با گواهی دوم ارش اضافه دارد که در معاینه نهایی مشخص می شود.

نظرات