اخراج کارگر از محل کار

 سید مرتضی : سلام ! کارشناس ارشد بازرگانی هستم در شرکتهای زیر مجموعه تامین اجتماعی . بیست سال سابقه کار و استخدام رسمی هستم . هفته پیش معاونت شرکت در حضور همکاران بدون مقدمه و با عصبانیت شروع به توهین و افترا کرده و مرا تحویل کار گزینی داد. دلیلش را پرسیدم درحضور همه گفت دوست دارد و دلش می خواسته ! الان هم شنیدم می خواهند شخصی را جایگزین من کنند . من در پاسخ به این توهین تا کنون هیچ اقدامی نکرده ام  ،حتی کوچکترین اقدام یا جواب . فقط سکوت و مرا به طبقه دیگر منتقل کرده اند. چه باید بکنم ؟ سپاس فراوان ؟ شاید بهتر باشد فعلا کار خاصی نکنید تا تکلیف موضوع مشخص شود . شما کارمند دائم هستید و به سادگی نمی توان شما را اخراج کرد و هر چه محل کارتان بزرگ تر باشد این کار سخت تر است . اگر اخراجتان کردند شما باید به اداره کار شکایت کنید و درخواست بازگشت به کار دهید.

نظرات