دریافت حقوق به دلار

 جلال : یک شرکت ایرانی که در داخل کشور هست من را بعنوان مدیر در کشوری دیگری انتخاب کرده و قرار بر همکاری هست و حقوق اینجانب بر پایه دلار تعیین و موافقت گردیده است . آیا مبلغ حقوق را به دلار می شود در قرار داد قید کرد یا خیر و اگر به دلار قید شود در صورت عدم تعهد کارفرما به تعهدات خود می شود در اداره کار به آن رسیدگی کرد ؟ لازم به توضیحست دفتر شرکت در تهران می باشد و شعبه آن شرکت در کشور دیگر ممنون می شوم راهنمایی بفرماید.با تشکر ؟  

1.     بله ! از نظر قانون کار ایرادی در تعیین حقوق براساس دلار وجود ندارد .

2.     بله ! اداره کار در این زمینه می تواند مرجع رسیدگی باشد .

نظرات