شرایط دریافت بیمه بیکاری

Z : سلام وقت بخیر من از دی ماه سال ۹۲ در یک شرکت خصوصی کار می کردم که بعد از حدود یکسال و ۴ ماه بیمه مرا به دستور کار فرما به شرکتی دیگر با کد کارگاهی و شماره ثبت دیگر که هیچگونه نامی از کارفرمای شرکت قبلی نیست رد کردند.  بعد از یکسال و هشت ماه مجدد من را برگردوند به شرکت قبلی که به دلیل اتمام پروژه ها شرکت تصمیم گرفت بیمه نفرات دفتری را انتقال به دفتر مرکزی که تهران هست بدهد.

 بعدا متوجه شدم که بیمه منو از پروژه های مختلف با کد کارگاهی مختلف ولی اسم شرکت ماست را رد می کنند ،  یک ماه  بیمه منو رد نکردند (بدلیل فراموشکاری) ، یکماه قبل از مرخصی زایمان بیمه منو از دفتر مرکزی رد کردند ، الان ۹ ماهه که در مرخصی زایمان هستم . چنانچه بعد از ۳ ماه اخراج بشوم ایا بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد؟ سوابق مربوط به مرخصی زایمان ،جز سوابق یکساله ی لازم برای گرفتن بیمه بیکاری محسوب می شود یا خیر؟؟؟ ضمنا من هیچگونه قراردادی ندارم؟ ایا قرارداد داشته باشم بهتره یا خیر ؟

1.     اگر کارفرمایتان در قرارداد یک نفر باشد و حداقل یک سال سابقه داشته باشید بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد .

2.     سوابق مربوط به مرخصی زایمان برای بیمه بیکاری محاسبه نمی شود.

جدیدتر قدیمی تر