آیا از کوپن بیمه استفاده کنم ؟

 راحله محمدی  : سمندم 5 سال تخفیف دارد .  تصادف کرد ه ام و 600 هزار تومان  خسارت ماشین طرف مقابل شده است و من مقصرم .  به نظرتان از کوپن بیمه استفاده کنم ا نه ؟ با قانون جدید بیمه شخص ثالث که از دو سال پیش اجرایی شده است دیگر بهتر است حتی برای خسارت های بیشتر از 200 هزار تومان نیز از بیمه نامه استفاده کرد . چون تخفیف ها به صورت پلکانی کاهش می یابد و دیگر کلا حذف نمی شود . ضمنا تخفیف هایی که به علت عدم تصادف داده می شود نیز بسیار ناچیز می باشد. بنابراین حتما از کوپن بیمه تان استفاده کنید .

جدیدتر قدیمی تر