بیمه اختیاری یا اجباری

 نسرین : سلام و خسته نباشید ! قالیبافم بصورت کارفرما . می خواهم بیمه بشوم و می توانم خودم هم به تنهایی بیمه کنم . منتهی فرقشون را نمی دانم . و اگر کار فرما بعد چند سال قطع بشود می توانم خودم خویش فرما انتقال بدهم . ممکنه راهنمایی کنید ؟ یعنی کارفرما دارید و بیمه اجباری هستید . بیمه اجباری در هر صورت از بیمه خویش فرما بهتر است . بهتر است بیمه شوید و اگر ادامه نیافت خودتان را بیمه خویش فرما کنید و مشکلی هم نخواهد داشت.

جدیدتر قدیمی تر