دیه شکستگی استخوان

 کوچه باغ : با عرض سلام ! بعد از نظریه نهایی پزشک قانونی چند روز طول می کشد تا تعیین شعبه شود . شکستگی چند قطعه ای کوبیدن ثلث فوقانی استخوان نازک نی ساق راست در سال 98 ،  درصد نقص عضو و ارش ابزار ارتوپدی چقدر هست ؟ معمولا بیشتر از 1 ماه طول نمی کشد . این سوال را چندین بار جواب دادم . شکستگی چند قطعه ای 13.33 درصد دیه دارد معادل 35 میلیون و 991 هزار تومان . بابت 2 درصد نقص عضو 5 میلیون و 400 هزار تومان می باشد.

نظرات