بازنشستگی به اجبار

 رفعت کاملی : اینجانب خانم کاملی با 48 سال سن و 9 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی در یک شرکت نیمه دولتی کار می کنم که 9 سال سابقه دارم و اخیرا بخاطر قانون منع بکارگیری بازنشستگان شرکت افراد بازنشسته را تعدیل نموده و افرادی را نیز که در مرز بازنشستگی با 30 سال سابقه هستند را نیز در حال کنار گذاشتن است. می خواستم بدانم شرکت می تواند به دلیل سن بالای اینجانب بنده  را با ۱۰سال سابقه و ۱۰روز حقوق و با اینکه رضایت ندارم بازنشسته کند ؟ آیا می توانم در 69 سالگ با 30 سال سابقه بازنشسته شوم ؟ تا زمانیکه 30 سال سابقه تان پر نشده است شرکت نمی تواند به اجبار شما را بازنشسته کند. ضمنا بهتر است با توجه به شرایط سنی تان با 20 سال سابقه بازنشسته شوید . البته شنیده ام به زودی شرایط بازنشستگی تغییر می کند و حداقل سابقه برای بازنشستگی 25 سال می شود.

نظرات