آیا سختی کار شامل می شود ؟

 علی مصفا : سلام خدمت استاد محترم ! بنده 8 سال در شرکتی مشغول به کار بودم که آن زمان سختی کار نداشت . بعد از اینکه از آنجا بیرون آمدم شامل سختی کار شد و حالا مدتی است که سختی کار را از آن شرکت جمع کرده اند . می خواستم ببینم آن چند سالی که آنجا کار کرده ام شامل سختی کار شده است یا خیر؟ با تشکر فراوان ؟ سختی کار آن شرکت احتمالا از نوع گروه الف بوده است . یعنی باید توسط کارشناسان هیات تفکیک مشاغل سخت و زیان آور اداره کار بررسی شود و بعد از بررسی در همان زمان موضوع اعلام گردد . شما باید در این زمینه درخواست دهید و تصمیم گیری با آنها است . البته با شرایطی که گفتید احتمال دادن نظر منفی بیشتر است.

جدیدتر قدیمی تر