شکایت از کارفرما بابت اضافه کار

 ساسان صفایی  : با سلام و احترام به استحضار می رسانم که اینجانب به مدت 21 ماه در شرکت فروشگاه زنجیره ای افق کوروش مشغول به کار بودم و از یک بهمن97 طبق شرایط قوانین کار استعفای خود را به مراجع بالاتر اعلام نموده و یک اسفند از محل کار خود خارج شدم .

هنگام تسویه سنوات و مقادیر صندوق ذخیره که ماهیانه 50 تومان از حقوق کسر می گردید در فرم تسویه به حساب آمده است اما اینجانب به علت اضافه کار بیش از حد مجاز که به ناچار توسط مدیریت های بالا انجام می شده و بارها اعلام گردیده مجبور به اضافه کار شدم به طوری که ماهیانه میانگین 100 ساعت اضافه کار پر شده و 50 ساعت اضافه کار ماهیانه به اینجانب پرداخت می گردید ضمن اینکه 4 روز بیمه اینجانب رد نشده و از مزایایی مانند 3 دوره پاداش انبارگردانی برای اینجانب در فرم تسویه قید نگردیده است . خواهشمند است اینجانب را راهنمایی فرمایید با تشکر فراوان از شما  ؟

بابت اضافه کار اداره کار به سختی رای مثبت می دهد . یا باید مدارک اضافه کار داشته باشید مثلا پرینت از سیستم حضور و غیاب و یا اگر ندارید به اداره کار شکایت کرده و درخواست بازرسی از محیط کار دهید . آنها باید سیستم حضور و غیاب شما را بررسی کنند و در صورتیکه حق با شما باشد به نفع شما رای می دهند . البته معمولا بازرسی در این مورد را به راحتی قبول نمی کنند و حتما در این زمینه اصرار داشته باشید .

جدیدتر قدیمی تر