دیه سوختگی بدن

 منیره حسینی : سلام ! من ۲/۴ به مرکز لیزر مراجعه کردم . چون عجله داشتند درجه دستگاه را تغییر ندادند ، بدن من سوخت ! روی دوتا دست هایم تا ارنج ، هر دو کشاله رانم ، پشت دوتا رانم تا زانو  ، روی باسنم و بالای باسنم و دور نافم و دور سینه ام ! می خواستم بدانم دیه چقدر تعلق می گیرد و چقدر زمان می برد ؟ بستگی به درجه سوختگی و سطح سوختگی دارد . اگر فرض کنیم درجه سوختگی از درجه 2 و سطح سوختگی 50 درصد سطح بدن باشد دیه شما 50 ضربدر 2 ضربدر 1 میلیون و 350 هزار تومان می شود معادل 135 میلیون تومان . باید از ایشان شکایت کنید و اینکه ایشان بیمه مسئولیت داشته باشد یا نداشته باشد مهم است . بعد از مراجعه به پزشکی قانونی و رای دادگاه در صورتیکه خودشان بخواهند پرداخت کنند معمولا 2 سال زمان می دهند و اگر بیمه بخواهد پرداخت کند 1 ماهه باید پرداخت کند .

جدیدتر قدیمی تر