انصراف از شکایت از کارفرما

 سارا یزدانی : برای عدم پرداخت حقوق و سنوات و عیدی از کارفرما شکایت کردم . اما پیش از برگزاری جلسه هیات تشخیص ، کارفرما اقدام به تسویه حساب نمود. آیا برای انصراف از ادامه مراحل اقدامی می بایست انجام شود؟ اگر بله نحوه انصراف از شکایت چگونه است ؟ انصراف بدهید بهتر است اما می توانید در جلسه به همراه ایشان شرکت نکنید . خودبخود کنسل می شود .

نظرات