دیه کاهش بینایی چشم

 مهدی صفایی : با سلام ! پزشک معتمد پزشکی قانونی نظریه که برای من داده مبنا بر چشم چپ دید 10/3 و  چشم راست ۴/۱۰ است و همچنین نقص عضو بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ . می خواستم ببینم چند درصد دیه یا ارش مشخص می کنندممنون  ؟

1.     بابت شکستگی استخوان نازک نی 8 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان .

2.     بابت چشم ارش دارد اگر به علت حادثه ایجاد شده باشد.

جدیدتر قدیمی تر