دیه دیسک کمر

 GH : سلام ! وقت بخیر ! در یک شرکت ۶سال کار سخت می کردم ، امسال دیسک کمر گرفتم . من را اخراج کردند . برای شکایت و دیه چه اقدامی باید بکنم  ؟! کجا باید شکایت کنم ؟ مراحلش را اگر لطف کنید بگوئید ؟

1.     برای شکایت بابت بازگشت به کار باید به هیات تشخیص اداره کار نزدیک محل کارتان شکایت کنید . شما کارگر دائمی هستید و  حق اخراج شما را ندارند .

2.     بابت دیسک کمر بایداز طریق کلانتری یا دادسرا شکایت کنید و به پزشکی قانونی معرفی شوید . البته کارشناس اداره کار یا کارشناس دادگستری باید مقصر بودن کارفرما در دیسک کمر شما را تائید نمایند .

جدیدتر قدیمی تر