درخواست ازکارافتادی به علت بیماری کرون

 با سلام من دارای بیماری کرون و بیماری پانکراتیت  مزمن هستم و به تازگی مشکل پیوند کبد دارم که به نظر  پزشک های معالجه بیاد پیوند کبد شوم.  آیا من میتوانم درخواست از کار افتادگی بدهم میتوانم از مدارک موجود برای شما عکس بفرستم؟

بله می توانید . با توجه به جمع ترکیبی هردو بیماری از کار افتاده کلی می شوید.


جدیدتر قدیمی تر