پرداخت کمک هزینه بیماری توسط شعب بیمه

 ایمان  : با سلام و عرض ادب ! بابت حقوق استراحت پزشکی طلب دارم  .حدودا ۴ ماه بیمه به چه صورت پرداخت می کند . البته تا برج ۱۱ دریافت کردم . بابت آیا حتما باید بیمه کارفرما رد بشود یا اینکه بیمه پرداخت می کند . بنده به کمیسیون پزشکی هم هنوز نرفتم برای ازکار افتادگی ممنون ازشما ؟ اتفاقا کارفرما نباید بیمه رد کند وگرنه شعبه کمک هزینه ایام بیماری را پرداخت نمی کند . معمولا 2 ماه 2 ماه پرداخت می شود.

نظرات