دیه کاهش سطح هوشیاری

 میثم : سلام و خسته نباشید ! ارش کاهش سطح هوشیاری و دیسترس تنفسی و تشنج و تزریق آمپول تشنج حین بستری و تشکیل لخته خون حدود ۱۰۰ سی سی داخل شکم چقدر هست حدودا؟ با تشکر  ؟ کاهش سطح هوشیار گرد های مختلفی دارد و به این سادگی نمی توان گفت . حداقل 10 درصد دیه کامل .

جدیدتر قدیمی تر