انتخاب بیمه مناسب تامین اجتماعی

 نهال : اگر بخواهم به صورت مستقل خودم را بیمه کنم به نظر شما چه بیمه ای برای من خوب هست و اینکه پرداختی آن چقدر است ؟ بهتر است از بیمه حرف و مشاغل آزاد  نرخ 12 درصد استفاده کنید . ماهانه حدود 160 هزار تومان می شود.جدیدتر قدیمی تر