دیه شکستگی دنده محیط بر قلب

 منصور کرمی :

1.     شکستگی ستون فقرات در محل مهره ۴ کمری

2.      شکستگی ستون مهره ها در محل مهره ۴ کمری

3.      آسیب به نسج استخوان بینی

4.     شکستگی دنده سمت چپ غیر محیط به قلب . ممنون ‌می شوم  مقدار دیه را محاسبه کنید ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     10 درصد دیه کامل معادل 27 میلیون تومان

2.     همان بند 1 است.

3.     احتمالا 1 تا 2 درصد دیه کامل

4.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان.

نظرات