جریمه عدم پرداخت حق بیمه

 حسین سلحشور :کارگرم را به مدت 10 سال بیمه نکرده ام . اگر رای از اداره کار در این زمینه بگیرد چقدر باید حق بیمه و جریمه پرداخت نمایم ؟ اگر کارگرتان همچنان در محل کار شاغل باشد دستمزد فعلی اش مبنا قرار می گیرد و به ازاء 10 سال ، حدود 30 درصد مبلغ فوق حساب می شود . یعنی حقوق فعلی ضربدر 30 درصد ضربدر 120 . اما در صورتیکه دیگر شاغل نباشد دو برابر حداقل دستمزد به عنوان دستمزد مبنا مد نظر قرار می گیرد و 30 درصد آن برای هر ماه محاسبه می شود.

جدیدتر قدیمی تر