دیه شکستگی قوزک پا

 محمدرضا ابراهیمی : سلام ! آیا شکستگی دو قوزک پا دیه دارد ؟ یا فقط ارش دارد ؟  ارش و دیه اش چقدر می‌شود ؟ سپاس ؟ شکستگی قوزک پا دیه دارد . دیه شکستگی قوزک داخلی و یا خارجی هر کدام 8 درصد دیه دارد . هر درصد دیه به نرخ سال 98 معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان می باشد.

نظرات