کمیته 3 نفره شورای حل اختلاف

 اصغر : در تصادف موتور با ماشین بنده من معتقدم که موتور به سپر عقب ماشین برخورد کرده ولی متاسفانه شاهدی ندارم . افسر با توجه به شاهدین موتور سوار کروکی کشید و موتور سوار مدعی شده موتور به درب عقب سمت راست ماشین برخورد کرده و واژگون شده که قاعدتا سمت راست موتور سوار باید آسیب می دید ولی حالا رای صادر شده و طبق گزارش پزشکی قانونی تمامی صدمات به سمت چپ موتور سوار وارد آمده است . آیا با توجه به این من می توانم به رای اعتراض کنم ؟ موتور سوار به کروکی اول و دوم اعتراض کرد و در سومین کروکی به نتیجه رسید ولی من به کروکی سوم اعتراض نکردم ؟ می توانید به کروکی سوم اعتراض کنید . البته هزینه کروکی ها هم هست و بررسی هیات کارشناسان هفت نفره . البته نوع آسیب ها دلیل محکمی است و اجتمال به نتیجه رسیدن تان 80 به 20 درصد است . به نظر من به رای اعتراض کنید . ارزشش را دارد .

نظرات