ماده 4 قانون تامین اجتماعی

 زهره آزاده : با سلام و خسته نباشید ! مدیرعامل شرکت می خواهند قرارداد کارفرمایی با تامین اجتماعی ببندند تا از مزایای تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی استفاده کنند . چون تا اکنون اطلاعی در این خصوص نداشتند . و اینکه بیمه ایشان در کارگاه دیگر نیز رد می شود سیستم اجازه عقد این قرار داد را نمی دهد . راهنمایی بفرمایید لطفا با سپاس ؟ مهمترین موضوع تبصره 5 برای کارفرمایان محاسبه سوابق قبلی آنها و دریافت حق بیمه مربوطه است . ایشان اگر قبلا در جایی حق بیمه شان پرداخت می شده است که کلا دیگر موضوعیتی ندارد که بخواهند از این تبصره استفاده کنند . اگر چند ماهی است که حق بیمه شان از کارگاهی رد می شود باید پرداخت حق بیمه مذکور قطع شود وگرنه تامین اجتماعی قبول نمی کند .

جدیدتر قدیمی تر