دیه کبودی بدن

 فاطمه : باسلام ! من و شوهرم و بچه ام تصادف کردیم . شوهرم شکستگی و در رفتگی لگن ، پارگی رباط خلفی ، کبودی دور چشم چپ ، بخیه در کنار چشم و بخیه در بازو و زخم های زیاد در بازو ، خون مردگی در پای سمت چپ و بچه ام هم زخم در کنار چشم سمت چپ و زخم در کنار سر بر اثر ریختن شیشه و خودم کبودی شکم و درد شدید که بخاطرش سه روز بستری شدم  .درد قفسه سینه و کبودی باسن ، کبودی زانو و حال می خواهم بدانم دیه چقدر می شود . ممنون می شوم اگر بهم پاسخ بدهید ؟

1.     بابت شکستگی و در رفتگی لگن بستگی دارد کدام استخوان باشد . بابت در رفتگی معمولا 2 تا 4 درصد و بابت شکستگی یا 2 درصد یا 8 درصد دیه دارد .

2.     بابت پارگی رباط خلفی 4 درصد دیه کامل دارد معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

3.     بابت کبودی دور چشم چپ 0.3 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 810 هزار تومان

4.     بابت بخیه دیه تعلق نمی گیرد بلکه بستگی به زخم و عمق آن دارد .

5.     بابت کبودی باسن و کبودی بازو و کبودی تمامی قسمت های بدن به غیر از سر و صورت 0.15 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 405 هزار تومان

نظرات