مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهینامه رانندگی

علیرضا  : آیا می توان بدون داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه گواهینامه رانندگی یا گواهینامه موتور گرفت ؟ شرط داشتن کارت پایان خدمت برای گرفتن گواهینامه مدتهاست حذف شده است و دیگر مشکلی در این زمینه وجود ندارد .

نظرات