دیه آسیب رباط پا

 محسن : موتور سوار بودم و پراید مقصر بود. نامه پزشکی قانونی شامل دو مورد بود یکی زخم حارصه در سه بند انگشت پنجم دست راست و دوم تورم و آسیب به رباط دو انگشت پای چپ. لطفا بگوئید دیه اش چند درصد می شود ؟

در ضمن با توجه به اینکه دکتر ارتوپد توی جوابش به پزشکی قانونی نوشته بود که آسیب به رباط دو انگشت پای چپ و تورم و آسیب به غضروف دو انگشت پای چپ(انگشت دوم و سوم) ، به نظر شما این مورد غضروف هم دیه جدا دارد ؟ آیا لازم است اعتراض کنم به رای پزشکی قانونی؟ ممنون می شوم پاسخ بدهید ؟

1.     بابت زخم های حارصه مجموعا 1/1000 دیه کامل معادل 270 هزار تومان

2.     بابت تورم و آسیب به رباط دو انگشت پای چپ احتمالا 0.5 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

3.     به نظر من به رای فوق اعتراض نکنید .

نظرات