دیه شکستگی استخوان کلاویکول

 بهروز : با سلام ! دیه شکستگی استخوان شانه دست چپ چقدر می‌شود؟ با تشکر ؟! ضمنا 50 روز طول درمان تعیین گردیده است ؟

1.     دیه ارتباطی به طول درمان ندارد .

2.     اگر استخوان کلاویکل و اسکاپولا باشد 8 درصد دیه دارد . معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان .

جدیدتر قدیمی تر